Free State potato farming cooperatives receives R7-million